مقاله مهارت آموزش جغرافیا و فناوری اطلاعات و اطلاعات

مقاله مهارت آموزش جغرافیا و فناوری اطلاعات و اطلاعات
رشته تحصیلی : جغرافیا

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 14

حجم فایل (به کیلوبایت) : 15

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4000 تومان

خرید و دانلود

مقدمه
مهارت عبارت است از مجموعه توانائیهای که فرد را قادر می سازد تا در طول زندگی در جهت ارتباط با خدا و رسیدن به کمال و ارتقاء و سازگاری با خود و دیگران و محیط کام بردارد بطوری که منجر به بهبودی کیفیت زندگی او شود .
البته در این راستا لازم است که جغرافیا را تعریف کنم که عبارت است از « روابط متقابل انسان و محیط » به منظور بهینه سازی زندگی و یا به تعبیر کرسی نیوز : جغرافیا عبارت است از « رابطه متقابل بین محیط و انسان » که دارای چشم انداز های دیگری است و می توان اینچنین هم تعریف کرد که « جغرافیا ارتباط بین محیط ، انسان و زمان » است و یا اینکه « جغرافیا رابطه بین انسان محیط ، مدیریت و تکنولوژی است » اما اصل موضوع این است که محیط به عنوان یک بستر و پدیده و انسان نیز به عنوان یک بستر و پدیده ای دیگر است .
...
تحولات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالهای اخیر بر روی مطالب و موضوعات کتابهای درسی نیز تاثیرگذاشته است . بطوریکه این رابطه متقابل  از یک سو به توسعه فناوری مذکور کمک می کند و از سوی دیگر فناوری شرایط ویژه ای برای تولید کتابهای درسی فراهم می کند .
به همین دلیل علومی چون آمار و رایانه ، اینترنت برای تحلیل بهتر جغرافیا وارد این علم شد . ( و از آنجا که جغرافیا علمی است پویا و پر تحرک و ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز متحرک و پر سرعت که همین امر وجه اشتراک بین جغرافیا و ارتباطات است )  اما ضرورتی ندارد که یک جغرافی دان بر دانش برنامه ریزی های رایانه ای با سخت افزارها یا علم آمار تسلط کاملی داشته باشد بلکه می تواند در حدی از روش ها  و استنباط های آماری با رایانه ای استفاده کند که بتواند اطلاعات پردازشی و تحلیلی کاملتر و دقیق تری را نشان دهد که این موضوع نیز در راستای همان مهارت های توانایی ارتباط موثر وحل مسئله ومقابله با استرس هاست .
...