تحقیق حوزه آبخیز کوهرنگ زیر حوزه ضراب آباد

تحقیق حوزه آبخیز کوهرنگ زیر حوزه ضراب آباد
رشته تحصیلی : تحقیق

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 75

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1613

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

مطالعات نیمه تفضیلی حوزه آبخیز کوهرنگ زیر حوزه ضراب آباد

پیشگفتار
منابع طبیعی بستر حیات بوده و حفظ و احیا‌ء این منابع می تواند علاوه بر  فواید عدیده ای که در بر خواهد داشت باعث رونق کشاورزی و افزایش تولیدات آ‌ن باشد منابع طبیعی اگر چه سرمایه امنیت ملی وتعلق به مردمان سرزمینی که در آن زندگی می کنند می باشد، ولی منطقی تر این است که بهتر و آبادتر به ‌آیندگان تحویل  گردد. اما در کشور ما مثل بسیاری از نقاط جهان به این منابع به عنوان سرمایه، بلکه به چشم سود بار ‌آورده و منفعت بی زحمت نگریسته و همیشه وجه المصالی دیگر طرحها و برنامه ها قرار گرفته است به عبارت دیگر اداره منابع طبیعی چون هیزمی است که هم در عزا و هم در شادی سوزانده میشود و بدین ترتیب پیکره این منابع درطی اعصار و قرون از یکسو در اثر بهره وری بی رویه و اعمال روشهای تخریبی آماج ویرانگری و از سوی دیگر ساختار فرهنگی جامعه نیز کم و بیش با چنین روندی از بهره برداری و تخریب هماهنگ شده است.
...
فصل دوم:
1-2-نتایج و پیشنهادات
1-1-2-الف- مشکلات مسائل و محدودیتها
1-    اولین مشکل عمده که د رمنطقه به چشم می خورد کمبود آب می باشد وجود یک چشمه که در پائین دست حوزه و همچنین چشمه گل گوشکک در حوزه کناری آب دام و عشایر منطقه را تامین می کند که چشمه های موجود در داخل حوزه دبی های بسیار پائین دارد
2-    مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از زندگی عشایری
3-    مشکلات فنی از لحاظ کمبود اطلاعات، ماشین آلات مناسب، بذور و نهال گیاهان مناسب منطقه
...