تحقیق بررسی جذب گردشگر خارجی آثار تاریخی ایران

تحقیق بررسی جذب گردشگر خارجی آثار تاریخی ایران
رشته تحصیلی : تحقیق

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 107

حجم فایل (به کیلوبایت) : 511

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 9000 تومان

خرید و دانلود

عوامل جذب گردشگران خارجی به آثار تاریخی ایران

در این پروژه به مفهوم گردشگری ، جاذبه های تاریخی ایران و عوامل جذب گردشگران خارجی به آثار تاریخی ایران پرداخته ایم .
فهرست مطالب:
عنوان
مقدمه
فصل اول : تاریخچه ی جهانگردی، گردشگری
1-1    : تاریخچه
1-2    : جاذبه های گردشگری در کل ایران
1-3 : برگزیده ای از جاذبه های چند استان    
       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان ایلام
       جغرافیای تاریخی استان ایلام
       بناها و یادمان های تاریخی استان ایلام
       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان چهار محال و بختیاری
       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان چهار محال و بختیاری
       بناها و یادمان های تاریخی استان چهار محال و بختیاری
       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان گیلان
       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان گیلان
       جغرافیای تاریخی استان گیلان
       بناها و یادمان های تاریخی استان گیلان
       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان یزد
       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان یزد
       جغرافیای تاریخی استان یزد
       بناها و یادمان های تاریخی استان یزد
       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان خراسان رضوی
       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان خراسان رضوی
       جغرافیای تاریخی استان خراسان رضوی
       بناها و یادمان های تاریخی استان خراسان رضوی
       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان اصفهان
       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان اصفهان
       بناها و یادمان های تاریخی استان اصفهان
       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان کرمان
       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان کرمان
       جغرافیای تاریخی استان کرمان
       بناها و یادمان های تاریخی استان کرمان
       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان تهران
       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان تهران
       جغرافیای تاریخی استان تهران
       بناها و یادمان های تاریخی استان تهران
       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان فارس
       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان فارس
       جغرافیای تاریخی استان فارس
       بناها و یادمان های تاریخی استان فارس
فصل دوم : گردشگری
2-1 : انواع گردشگری
2-2 : اولین همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری
2-3 : امتیازات سرمایه گذاری باید به دنیا معرفی شود
2-4 : گردشگران خارجی در ایران آری یا خیر؟
فصل سوم : عوامل موثر در جذب گردشگران در ایران
3-1 : نگاهی به وضعیت گردشگری بر مبنای طبیعت در ایران
3-2 : مهمترین علت های پیدایش و گسترش توریسم
3-3 : عوامل رشد گردشگری
3-4 : پیشنهادات و راهکارها
فصل چهارم : جهانگردی
4-1 : جهانگردی مجازی
4-2 : جهانگردی و امنیت اجتماعی
4-3 : جهانگردی و میراث فرهنگی
4-4 : مشکلات جهانگردی
فصل پنجم : جهانگردی، گردشگری و اقتصاد
5-1 : جهانگردی و اقتصاد در ایران
5-2 : جاذبه های توریستی بسیار، درآمد اندک
5-3 : ضریب تکاری جهانگردی در اقتصاد
5-4 : گردشگری و سرمایه گذاری
5-5: تاثیر گردشگری الکترونیکی بر صنعت توریسم
5-6 : پیامدهای بالقوه توسعه گردشگری بر اشتغال
5-7: ارزش و اهمیت صنعت گردشگری
5-8 : تنگناهای صنعت گردشگری در ایران
 5-9 : پیشنهاد ها و راهکارها
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
پیوست